Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése

(KEHOP-3.3.0-15-2016-00003)

Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése

A projekt célja olyan beavatkozások megvalósítása, amely nyomán a Szekszárd keleti részén kialakult felszín alatti klórozott szénhidrogén szennyezettség felszámolásra kerül, egyúttal pedig a kármentesítés hatékonyságának megfigyelésére alkalmas monitoring rendszer kiépítése és működtetése.

A 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat hirdette ki a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretét. 2. számú melléklete támogatást igénylőként az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a kárfelelős Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciumát nevesíti. A projekttel szembeni szakmai elvárás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet előírásait betartva, hatósági kötelezésben foglaltak alapján kármentesítés elvégzése a szekszárdi Lőtér vízbázis területén.

A projekt célkitűzése a területen a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet alapján meghatározott környezeti kockázatot jelentő talajvíz szennyeződés felszámolása, a kármentesítés hatékonyságának megfigyelésére alkalmas monitoring rendszer kiépítése és működtetése.

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Konzorciumi partner: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Projekt címe: Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése 
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.01.01.
Szerződött támogatás összege: 6 350 000 000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt azonosító száma: KEHOP-3.3.0-15-2016-00003

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. december 13.

Részletes projektinformációk