Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése

(KEHOP-3.3.0-15-2016-00003)

Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése

Események

Lakossági fórumok

A koronavírus járvány magyarországi megjelenése és a vírus terjedésének lassítására hozott korlátozó intézkedések miatt az érdeklődők közvetlen tájékoztatására lehetőséget nyújtó, személyes jelenléttel tervezett rendezvények 2020 tavasza óta nem voltak megtarthatók. Ez időszak alatt a heti gyakorisággal megjelenő Szekszárdi Vasárnap biztosított lehetőséget a kármentesítés előrehaladására, a projekt aktualitásaira vonatkozó információk közlésére.

A rendezvényekkel kapcsolatos korlátozások feloldásával 2021. szeptember 9-én immár harmadik alkalommal került sor lakossági fórum megtartására a korábbi eseményeknek is otthont adó Vármegyeházán, Szekszárdon. A szervezők – az érdeklődők számához igazítva – mellőzve a formaságokat a terem berendezését megváltoztatták: a hagyományos széksoros kialakítás helyett a székeket körbe rendezve a rendezvény családias hangulatban zajlott le. A fórumon a kedvezményezett Konzorcium nevében Tóth Sándor műszaki igazgatóhelyettes (Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság) köszöntötte a megjelent érdeklődőket és ismertette a kármentesítési projekt előzményeit, a szennyezettség ismertté válása óta eltelt időszakban a szennyező anyag eltávolítására tett erőfeszítéseket. Ezt követően a kivitelező képviseletében Tamás Csaba cégvezető (Békés Drén Kft.) tartott kötetlen bemutatót, amelyben egyebek között kitért a szennyező anyag terjedésének sajátosságaira és az ebből adódó nehézségekre a diagnosztikai vizsgálatoknál. Bemutatta az MMG részterület esetében a talajkeverésre alkalmazásra kerülő nagyteljesítményű gépet is. A rendezvény jó hangulatú beszélgetéssel zárult.

A rendezvényen készült fotók a Galéria menüpont alatt megtekinthetők.

A projektet végrehajtó konzorcium ezúton is köszönetét fejezi ki a kármentesítési műszaki beavatkozással érintett területek kezelőinek, tulajdonosainak a segítő együttműködésükért.

Középiskolások számára rendezett nyílt nap

A „Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése” című projekt célja a szekszárdi Lőtéri vízbázison a környezetvédelmi törvény hatályba lépését megelőzően folytatott ipari tevékenység következtében kialakult talajvíz szennyeződés felszámolása.

A kármentesítési projekthez kapcsolódóan, a projekt része a lakosság széles körű tájékoztatása, ide értve a fiatalok, iskoláskorúak számára szervezett szemléletformáló,  információs rendezvényeket is.  Ezért a projekt kommunikációs vállalásának részeként a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Tolna megyében található középiskolák érdeklődő osztályai részére nyílt napokat szervez.

A program során elsőként a szekszárdi Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény 10. évfolyamos diákjai ismerhették meg - rendhagyó tanórai keretek között - a szennyezettségek lehetséges kialakulásának okait, a terjedés módjait, a kármentesítés egyes szakaszait.  Esettanulmány jelleggel a Szekszárd, Lőtéri vízbázis területén kialakult szennyezettség történetét, a folyamatban lévő projekt célkitűzéseit mutatták be az Igazgatóság munkatársai.

A rendezvényen a diákok először egy ismeretterjesztő előadást hallgattak meg, majd - az új ismeretek feldolgozását elősegítendő - az elhangzottakkal kapcsolatos kérdőívet töltöttek ki, melynek sikeres megoldását a szervezők ajándékokkal jutalmaztak.

A fiatalok számára tartott előadás itt letölthető.

A rendezvényen készült fotók a Galéria menüpont alatt megtekinthetők.