Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése

(KEHOP-3.3.0-15-2016-00003)

Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése

Események

Lakossági fórumok

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG) konzorciumi együttműködésében megvalósuló „Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése” című projekt bemutatására 2019. február 28-án 17 órakor lakossági fórumot tartott a kedvezményezett Konzorcium a szekszárdi Vármegyeházán. A fórumon a kedvezményezett Konzorcium nevében Tóth Sándor műszaki igazgatóhelyettes (Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság) köszöntötte a megjelent érdeklődőket és ismertette a kármentesítési projekt előzményeit, a szennyezettség ismertté válása óta eltelt időszakban a szennyező anyag eltávolítására tett erőfeszítéseket. Ezt követően a tervező-szakértő csapat részéről Zöldi Irma vezető tervező (VIZITERV Environ Kft.) foglalta össze a kármentesítés során elvégzendő feladatokat.

A projekt előkészítő tervezése ütemzetten zajlik, amelynek apropóján a kedvezményezett konzorcium 2019. november 27-én ismét lakossági fórumot tartott a már megszokott helyszínen. A projektről adott rövid áttekintést követően a tervező-szakértő részletesen és közérthetően bemutatta a szennyezettség feltárására és lehatárolására elvégzett vizsgálatok eredményeit, továbbá ismertette azokat a kármentesítési technológiákat, amelyek - az elvégzett terepi tesztek alapján - hatékonyan alkalmazhatók a szennyezett területek megtisztítására.

Az előadások után az érdeklődők lehetőséget kaptak felmerült kérdéseik megvitatására.

A rendezvényen készült fotók a Galéria menüpont alatt megtekinthetők.

A projektet végrehajtó konzorcium ezúton is köszönetét fejezi ki a terepi munkavégzéssel érintett területek kezelőinek, tulajdonosainak a segítő együttműködésükért.

Középiskolások számára rendezett nyílt nap

A „Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése” című projekt célja a szekszárdi Lőtéri vízbázison a környezetvédelmi törvény hatályba lépését megelőzően folytatott ipari tevékenység következtében kialakult talajvíz szennyeződés felszámolása.

A kármentesítési projekthez kapcsolódóan, a projekt része a lakosság széles körű tájékoztatása, ide értve a fiatalok, iskoláskorúak számára szervezett szemléletformáló,  információs rendezvényeket is.  Ezért a projekt kommunikációs vállalásának részeként a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Tolna megyében található középiskolák érdeklődő osztályai részére nyílt napokat szervez.

A program során elsőként a szekszárdi Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény 10. évfolyamos diákjai ismerhették meg - rendhagyó tanórai keretek között - a szennyezettségek lehetséges kialakulásának okait, a terjedés módjait, a kármentesítés egyes szakaszait.  Esettanulmány jelleggel a Szekszárd, Lőtéri vízbázis területén kialakult szennyezettség történetét, a folyamatban lévő projekt célkitűzéseit mutatták be az Igazgatóság munkatársai.

A rendezvényen a diákok először egy ismeretterjesztő előadást hallgattak meg, majd - az új ismeretek feldolgozását elősegítendő - az elhangzottakkal kapcsolatos kérdőívet töltöttek ki, melynek sikeres megoldását a szervezők ajándékokkal jutalmaztak.

A fiatalok számára tartott előadás itt letölthető.

A rendezvényen készült fotók a Galéria menüpont alatt megtekinthetők.