Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése

(KEHOP-3.3.0-15-2016-00003)

Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése

Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése

KEHOP-3.3.0-15-2016-00003

Megkezdődhet a kármentesítés

A projekt előkészítő tervezése 2019. év végén sikeresen lezárult. A szennyező anyag elterjedésének meghatározására tényfeltárás keretében elvégzett vizsgálatok alapján lehatárolhatóvá vált az a négy részterület, ahol kármentesítési műszaki beavatkozás elvégzése szükséges a szennyező anyagok okozta kockázatok mérséklése érdekében.

A tervezés során elvégzett adatgyűjtés, különféle vizsgálatok, modellezés és terepi tesztek komplex értékelésének eredményeként részterületenként kidolgozásra került az alkalmazandó kármentesítési technológia , amely biztosítja a kármentesítési célállapot-határérték elérését és a projekt sikeres és eredményes befejezését a 2023. szepember 30-i határidőre.

A kármentesítési műszaki beavatkozás végrehajtását a kidolgozott beavatkozási terv alapján az illetékes hatóság engedélyezte. Ennek megkezdéséhez a pályázat kedvezményezettje közbeszerzési eljárást folytat le. A kármentesítés kivitelezési munkái várhatóan még az idén megindulhatnak.

A SARS-Cov-2 vírus terjedése miatt életbe léptetett járványügyi intézkedések következtében a Víz Világnapi és a Föld napi rendezvényeink elmaradtak, de reményeink szerint a projekthez kapcsolódó, a nyilvánosság tájékoztatására tervezett rendezvényeket - a veszélyhelyzet feloldása után - meg tudjuk tartani. Azok időpontjáról tájékoztatni fogjuk az érintetteket.

A Konzorcium a projektben részt vevő cégek nevében is köszönetét fejezi ki a terepi munkavégzéssel érintett területek kezelőinek, tulajdonosainak a segítő együttműködésükért.