Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése

(KEHOP-3.3.0-15-2016-00003)

Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése

Események

Lakossági fórumot tartottak Szekszárdon

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG) konzorciumi együttműködésében megvalósuló „Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése” című projekt bemutatására 2019. február 28-án 17 órakor lakossági fórumot tartott a kedvezményezett Konzorcium a szekszárdi Vármegyeházán. A fórumon elsőként a kedvezményezett Konzorcium részéről Tóth Sándor műszaki igazgatóhelyettes ismertette a kármentesítési projekt előzményeit, a szennyezettség ismertté válása óta eltelt időszakban a szennyező anyag eltávolítására tett erőfeszítéseket. A megjelent érdeklődőket ezt követően a projekt előkészítő szakaszának tervezési feladatait ellátó Viziterv Environ Kft. tájékoztatta a kármentesítés során elvégzendő feladatokról.

Ezt követően lehetőség nyílt az érdeklődők által feltett kérdések megválaszolására, az észrevételek megvitatására. A rendezvényen készült fotók a Galéria menüpont alatt megtekinthetők.

Középiskolások számára rendezett nyílt nap

A „Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése” című projekt célja a szekszárdi Lőtéri vízbázison a környezetvédelmi törvény hatályba lépését megelőzően folytatott ipari tevékenység következtében kialakult talajvíz szennyeződés felszámolása.

A kármentesítési projekthez kapcsolódóan, a projekt része a lakosság széles körű tájékoztatása, ide értve a fiatalok, iskoláskorúak számára szervezett szemléletformáló,  információs rendezvényeket is.  Ezért a projekt kommunikációs vállalásának részeként a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Tolna megyében található középiskolák érdeklődő osztályai részére nyílt napokat szervez.

A program során elsőként a szekszárdi Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény 10. évfolyamos diákjai ismerhették meg - rendhagyó tanórai keretek között - a szennyezettségek lehetséges kialakulásának okait, a terjedés módjait, a kármentesítés egyes szakaszait.  Esettanulmány jelleggel a Szekszárd, Lőtéri vízbázis területén kialakult szennyezettség történetét, a folyamatban lévő projekt célkitűzéseit mutatták be az Igazgatóság munkatársai.

A rendezvényen a diákok először egy ismeretterjesztő előadást hallgattak meg, majd - az új ismeretek feldolgozását elősegítendő - az elhangzottakkal kapcsolatos kérdőívet töltöttek ki, melynek sikeres megoldását a szervezők ajándékokkal jutalmaztak.

A fiatalok számára tartott előadás itt letölthető.

A rendezvényen készült fotók a Galéria menüpont alatt megtekinthetők.