Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése

(KEHOP-3.3.0-15-2016-00003)

Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése

Tényfeltárás és terepi tesztek

Tényfeltárás

A szennyeződés jelenlegi helyzetére, eloszlására vonatkozóan 2019-ben tényfeltárásra kerül sor, melynek keretében a területen már meglévő és a tervezett új kutakból felszín alatti víz mintavétel történik.

A szennyeződés részletes feltárása érdekében felszíni geofizikai szelvényezés, monitoring kutak és ideiglenes mintavételi furatok létesülnek (tervezett fúrási összhossz minimum 1916 fm), melyekben több alkalommal vízszintmérés és akkreditált mintavétel történik. A mintavételt követően minősített laborban talaj, talajvíz és talajlevegő illékony klórozott alifás szénhidrogén vizsgálatára, illetve kiválasztott helyeken szűrővizsgálatra kerül sor.

A tényfeltárás eredményeként a szennyezőanyag jelenlegi helyzetét eloszlási térképek fogják bemutatni, melyek kiindulási alapként szolgálnak az azt követő hidrodinamikai- és szennyeződésterjedés modellezés számára. A modellezés során a szennyeződés térbeli és időbeli mozgásának előrejelzésére nyílik lehetőség. Ezt követően kockázatfelmérésére kerül sor (környezeti és humánegészségügyi), melynek célja a (D) kármentesítési célállapot határérték meghatározása.

Terepi tesztek és vizsgálatok

A tényfeltárással feltárt szennyezett területeken a leghatékonyabb módon kármentesítés végzése szükséges, melyhez 4 területen terepi teszt elvégzésére kerül sor. A tesztek feladata az illékony klórozott szénhidrogén bomlási folyamatok azonosítása, melyben modellkísérlet alapján meghatározásra kerülnek a klórozott szénhidrogén lebomlást és a lebomláshoz szükséges tápanyagellátást elősegítő környezeti paraméterek, valamint az aerob és anaerob mikroorganizmusok csíraszámának meghatározása történik.

A felszín alatti tesztek során kémiai oxidációs (ISCO), kémiai redukciós (ISCR) és egy fizikai levegőbefúvásos (Air-sparging) kármentesítő technológia kerül tesztelésre.