Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése

(KEHOP-3.3.0-15-2016-00003)

Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése

Események

Ünnepélyes zárórendezvény szakmai előadásokkal

A projekt fő célkitűzése, a környezeti kockázatot jelentő talajvíz szennyeződés felszámolása a Szekszárd, Lőtéri vízbázis területén, illetve a kármentesítés hatékonyságának megfigyelésére alkalmas monitoring rendszer kiépítése volt. A kármentesítési műszaki beavatkozás befejeződött, az eredményeket és a projekt részletes bemutatását egy szakmai tartalommal is kiegészített, ünnepélyes zárórendezvény keretében ismerhették meg a meghívott vendégek és a sajtó képviselői.

A zárórendezvénynek a szekszárdi Hotel Merops Mészáros adott otthont. Az eseményt Tóth Sándor nyitotta meg köszöntőjével. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott műszaki igazgató-helyettese aktív osztályvezetőként, majd főmérnökként egyengette az Igazgatóság kármentesítéssel kapcsolatos tevékenységét. Ezt követően Csurgai-Horváthné Kiss Henriett tartott rövid ismertetést a projekt végrehajtásának keretét adó pályázati konstrukcióról. Azari Zita előadásaiból a meghívott vendégek képet kaphattak a projekt keretében végrehajtott beavatkozás előzményeiről, majd a projekt során felmerült problémákról és megoldásaikról. A projekt kivitelezői oldalát képviselte Tamás Csaba, a Békés-Drén Kft. cégvezetője, aki végig vezette a résztvevőket a kármentesítés folyamatán, és kivitelezői szempontból is értékelte azt. A szakmai program lezárásaként a résztvevők a projekt eredményeiről készített kisfilmet is megtekinthették. Az ünnepélyes projektzáró rendezvény előadássorozatát az Országos Vízügyi Főigazgatóság képviseletében Handari Zoltán zárta le.

Az előadásokat követően a vendégek állófogadáson vehettek részt.

A meghívó itt megtekinthető.

Az esemény készített fotók, a Galéria menüpontban megtekinthetőek.

A projektzárásról készített sajtóközlemény itt tekinthető meg.


Szakmai előadás a Víz Világnapja kapcsán

A Víz Világnapjához kacsolódóan 2022. április 7-én, ünnepi előadássorozat keretében, a Magyar Hidrológiai Társaság Tolna Megyei Szervezete felkérte a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot, egy a „Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése” projektről szóló szakmai előadás megtartására. Az előadó Azari Zita Tímea, a projektmenedzsment kijelölt területi szakági szakértője volt.
Az előadás anyaga itt letölthető.

Lakossági fórumok

A koronavírus járvány magyarországi megjelenése és a vírus terjedésének lassítására hozott korlátozó intézkedések miatt az érdeklődők közvetlen tájékoztatására lehetőséget nyújtó, személyes jelenléttel tervezett rendezvények 2020 tavasza óta nem voltak megtarthatók. Ez időszak alatt a heti gyakorisággal megjelenő Szekszárdi Vasárnap biztosított lehetőséget a kármentesítés előrehaladására, a projekt aktualitásaira vonatkozó információk közlésére.

A rendezvényekkel kapcsolatos korlátozások feloldásával 2021. szeptember 9-én immár harmadik alkalommal került sor lakossági fórum megtartására a korábbi eseményeknek is otthont adó Vármegyeházán, Szekszárdon. A szervezők – az érdeklődők számához igazítva – mellőzve a formaságokat a terem berendezését megváltoztatták: a hagyományos széksoros kialakítás helyett a székeket körbe rendezve a rendezvény családias hangulatban zajlott le. A fórumon a kedvezményezett Konzorcium nevében Tóth Sándor műszaki igazgatóhelyettes (Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság) köszöntötte a megjelent érdeklődőket és ismertette a kármentesítési projekt előzményeit, a szennyezettség ismertté válása óta eltelt időszakban a szennyező anyag eltávolítására tett erőfeszítéseket. Ezt követően a kivitelező képviseletében Tamás Csaba cégvezető (Békés Drén Kft.) tartott kötetlen bemutatót, amelyben egyebek között kitért a szennyező anyag terjedésének sajátosságaira és az ebből adódó nehézségekre a diagnosztikai vizsgálatoknál. Bemutatta az MMG részterület esetében a talajkeverésre alkalmazásra kerülő nagyteljesítményű gépet is. A rendezvény jó hangulatú beszélgetéssel zárult.

A rendezvényen készült fotók a Galéria menüpont alatt megtekinthetők.

A projektet végrehajtó konzorcium ezúton is köszönetét fejezi ki a kármentesítési műszaki beavatkozással érintett területek kezelőinek, tulajdonosainak a segítő együttműködésükért.

Középiskolások számára rendezett nyílt nap

A „Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése” című projekt célja a szekszárdi Lőtéri vízbázison a környezetvédelmi törvény hatályba lépését megelőzően folytatott ipari tevékenység következtében kialakult talajvíz szennyeződés felszámolása.

A kármentesítési projekthez kapcsolódóan, a projekt része a lakosság széles körű tájékoztatása, ide értve a fiatalok, iskoláskorúak számára szervezett szemléletformáló,  információs rendezvényeket is.  Ennek következtében a projekt kommunikációjának részeként a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Tolna megyében található középiskolák érdeklődő osztályai részére nyílt napokat szervez.

A program során elsőként, még 2019-ben a szekszárdi Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény 9. és 10. évfolyamos diákjai ismerhették meg - rendhagyó tanórai keretek között - a szennyezettségek lehetséges kialakulásának okait, a terjedés módjait, a kármentesítés egyes szakaszait.  Esettanulmány jelleggel a Szekszárd, Lőtéri vízbázis területén kialakult szennyezettség történetét, a folyamatban lévő projekt célkitűzéseit mutatták be az Igazgatóság munkatársai.

A fiatalok számára tartott előadás itt letölthető.

Ezt követően, az új típusú koronavírus járvány miatti korlátozások sajnálatos módon hosszú ideig nem tették lehetővé a nyílt napok megtartását.

A 2022/23-as tanév elején azonban – hála az iskolák rugalmasságának és együttműködő készségének – sikerült két középiskola számára is alkalmas időpontot találni a rendhagyó tanórák megtartására.

Szeptember 26-án a Szekszárdi I. Béla Gimnázium 9-11. évfolyamos osztályai kaptak tájékoztatást a városban zajló kármentesítésről, majd szeptember 28-án a Bezerédj István Technikum biztosított lehetőséget a projekt ismertetésére. A rendezvény tematikája a korábbihoz hasonlóan épült fel: a diákok először egy ismeretterjesztő előadást hallgattak meg, majd - az új ismeretek feldolgozását elősegítendő - az elhangzottakkal kapcsolatos kérdőívet töltöttek ki, melynek sikeres megoldását a szervezők ajándékokkal jutalmaztak.

A fiatalok számára tartott előadás itt letölthető.

A rendezvényen készült fotók a Galéria menüpont alatt megtekinthetők.